fbpx

Tunneäly näkyy tuloksessa

Valmentava johtaminen eroaa oleellisesti vallalla olleista aikaisempien vuosikymmenten johtamistavoista. Ei voida siis enää kopioida aikaisempien omien esihenkilöiden johtamistapaa, vaan omaa johtamistapaa pitää kehittää ja uudistaa. ”Näin meillä on aina tehty” ei enää toimi.Työelämän johdettavat ovat muuttuneet, siksi myös johtamistavan pitää muuttua. Tämän päivän johdettavat arvostavat hyvää työilmapiiriä ja sosiaalisia suhteita työpaikalla. Halutaan työyhteisö, jossa saa olla oma itsensä ja jossa tuetaan ja autetaan. Esihenkilöön kohdistuu uudenlaisia odotuksia ja tarpeita.

Joustavuus, arvostus, kunnioitus, hyvä henki, yhteen hiileen puhaltaminen, kehittyminen ja oppiminen ovat arvossaan. Näihin odotuksiin vastaaminen vaatii nimenomaan tunneälykkäämpää johtamista.

 

Millaista on tunneälykäs johtaminen?

Tunneälykäs johtaja osaa tunnistaa ja nimetä tunteita, tunnistaa yhteyksiä tunteiden, valintojen, tekojen ja päätösten välillä sekä ymmärtää tunteiden merkityksen vuorovaikutustilanteissa. Tunneälykkäällä esimiehellä on vahva itsensäjohtamisen kyky, kyky tiedostaa omia arvoja ja tavoitteita, sekä ymmärtää oman käyttäytymisensä vaikutus muihin ihmisiin. Empatia, palveleva johtaminen, tuen tarpeen tunnistaminen ja avoimen kommunikaation lisääminen luonnistuvat tunneälykkäältä johtajalta. Esihenkilöt, joilla on hyvä itsetuntemus ovat rehellisiä ja avoimia. He tietävät vahvuutensa ja heikkoutensa ja pystyvät siksi kehittymään jatkuvasti.

Tunneälykkäät ihmiset pystyvät säätelemään tunteitaan, heillä on kyky säilyttää toimintakyky myös stressaavissa tilanteissa ja sopeutua muutokseen nopeammin. Empaattinen esimies havainnoi muiden tunteita ja asenteita. Taitavat johtajat saavat ihmiset sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin, motivoitumaan ja kukoistamaan vahvuusalueillaan.

 

Tunneälyn vaikutus myyntiin

Sanofi-Aventis yhtiössä tehtiin case study, jossa noin 80 myyjää jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä jatkoi kuten ennenkin ja toinen ryhmä sai tunneälyvalmennusta. Tunneälyvalmennetun ryhmän myynti kasvoi huomattavasti. Miten se on mahdollista? Tunneälykkäämpien asiakaskohtaamisten kautta. Tunteet vaikuttavat valintoihin ja päätöksiin. Kun tiedostamme tämän, meillä on tarvittaessa mahdollisuus tehdä valinta. Jos tunteet vaikuttavat tiedostamatta, päätöksemme eivät aina ole niin laadukkaita kuin voisivat olla.

 

 

Mindfulness yrityksille

SAP:in Peter Bostelmann kertoo työarkeen integroidun mindfulnessin ROI:n olevan +200%. Mindfulness on ollut osana työarkea SAP:lla jo lähes kymmenen vuotta, seurauksena sitoutuneemmat ja tuottavammat työntekijät, innovatiivisemmat johtajat jotka palautuvat stressaavistakin tilanteista nopeammin ja paremmat kommunikointitaidot. Vakuutusyhtiö Aetnalla mindfulnessohjelmaan osallistuvien tuottavuus lisääntyi keskimäärin 5000USD/ hlö/ vuosi.

 

Mindfulness on aivotreeniä.

Tärkein työkalumme on aivot ja paras mahdollinen henkilökohtainen suorituskyky voidaan varmistaa treenaamalla aivoja. Pitkäaikainen stressi pienentää aivoja fyysisestikin ja mm. oppimiskyky, ongelmanratkaisu-taidot tai kyky keskittyä heikkenevät. Erilaisilla mindfulness-harjoituksilla aivoja voidaan vahvistaa tätä ”stressi-eroosiota” vastaan sen lisäksi, että stressin hallinta taidot paranevat.

 

Mindfulnessin hyödyt työyhteisössä:

  • Paremmat ongelman ratkaisu taidot
  • Kyky hallita stressiä
  • Parempi keskittymiskyky
  • Paremmat kommunikointitaidot
  • Kyky kuunnella
  • Nopeampi palautuminen epäonnistumisista
  • Sitoutuneemmat työntekijät
  • Innovatiiviset työntekijät
  • Vähemmän sairaspoissaoloja ja työuupumusta
  • Empatia-kyvyn lisääntyminen

 

SAP, Google, Nike, LinkedIn, Deutsche Bank, Apple, IBM, Yahoo, Microsoft ja lukemattomat muut yritykset ovat jo boostanneet tuottavuuttaan työarkeen integroidulla mindfulnessilla. Olisiko nyt teidän organisaationne vuoro?

Yritysvalmennukset saat tilattua soittamalla minulle numeroon 050 4000258, sähköpostilla kirsi.mattila@mindfulness.fi tai täältä. Valmennukset toteutetaan yhteistyössä Center for Mindfulness:in kanssa. Kaikki koulutukset ja luennot toteutettavissa myös englanniksi!

Oheisesta linkistä pääset lukemaan Gofore-groupin HR Lead Laura Teron ajatuksia valmennuksestamme: https://gofore.com/tyopaikan-tuella-joustoa-uuteen-arkeen/ 

Alta löydät esimerkkejä yrityksistä, joiden henkilöstöä olen saanut valmentaa. Osan kanssa yhteistyö jatkuu edelleen pidempien valmennusjaksojen merkeissä.