fbpx

Tunneäly näkyy tuloksessa

Tunnetaitoja voi ja kannattaa harjoitella. Parasta se on oman tiimin kanssa!

Tämän päivän johdettavat arvostavat hyvää työilmapiiriä ja sosiaalisia suhteita työpaikalla. Halutaan työyhteisö, jossa saa olla oma itsensä ja jossa tuetaan ja autetaan. Esihenkilöön kohdistuu uudenlaisia odotuksia ja tarpeita.

Joustavuus, arvostus, kunnioitus, hyvä henki, yhteen hiileen puhaltaminen, kehittyminen ja oppiminen ovat arvossaan. Näihin odotuksiin vastaaminen vaatii nimenomaan tunneälykkäämpää johtamista.

Tunneälykäs johtaja osaa tunnistaa ja nimetä tunteita, tunnistaa yhteyksiä tunteiden, valintojen, tekojen ja päätösten välillä sekä ymmärtää tunteiden merkityksen vuorovaikutustilanteissa. Tunneälykkäällä esimiehellä on vahva itsensäjohtamisen kyky, kyky tiedostaa omia arvoja ja tavoitteita, sekä ymmärtää oman käyttäytymisensä vaikutus muihin ihmisiin. Empatia, palveleva johtaminen, tuen tarpeen tunnistaminen ja avoimen kommunikaation lisääminen luonnistuvat tunneälykkäältä johtajalta. Esihenkilöt, joilla on hyvä itsetuntemus ovat rehellisiä ja avoimia. He tietävät vahvuutensa ja heikkoutensa ja pystyvät siksi kehittymään jatkuvasti.

Tunneälykkäät ihmiset pystyvät säätelemään tunteitaan, heillä on kyky säilyttää toimintakyky myös stressaavissa tilanteissa ja sopeutua muutokseen nopeammin. Empaattinen esimies havainnoi muiden tunteita ja asenteita. Taitavat johtajat saavat ihmiset sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin, motivoitumaan ja kukoistamaan vahvuusalueillaan.

 

Mindfulness yrityksille

Mindfulness on aivotreeniä.

Tärkein työkalumme on aivot ja paras mahdollinen henkilökohtainen suorituskyky voidaan varmistaa treenaamalla aivoja. Pitkäaikainen stressi pienentää aivoja fyysisestikin ja mm. oppimiskyky, ongelmanratkaisu-taidot tai kyky keskittyä heikkenevät. Erilaisilla mindfulness-harjoituksilla aivoja voidaan vahvistaa tätä ”stressi-eroosiota” vastaan sen lisäksi, että stressin hallinta taidot paranevat.

Mindfulnessin hyötyjä työyhteisössä:

  • Paremmat ongelmanratkaisu-taidot
  • Kyky hallita stressiä
  • Parempi keskittymiskyky
  • Paremmat kommunikointitaidot
  • Kyky kuunnella
  • Nopeampi palautuminen epäonnistumisista
  • Sitoutuneemmat työntekijät
  • Innovatiiviset työntekijät
  • Vähemmän sairaspoissaoloja ja työuupumusta
  • Empatia-kyvyn lisääntyminen

Oheisesta linkistä pääset lukemaan Gofore-groupin HR Lead Laura Teron ajatuksia valmennuksestani: https://gofore.com/tyopaikan-tuella-joustoa-uuteen-arkeen/ 

Olen saanut valmentaa henkilöstöä mm. Fluidolla, Goforella, Haahtela Yhtiöissä ja A-Lehdillä muutamia yhteistyöyrityksiä mainitakseni. Kysy yritystunteja tai kursseja kirsi.mattila@mindfulness.fi tai pirauta 050 400 258/Kirsi.