fbpx

Mitä mindfulness on?

Mindfulness on elämän rikastamista tietoisten kokemusten kautta. Se on tietoisen läsnäolon lisäämistä jokaiseen päivääsi tutkittujen harjoitusten avulla ja auttaa tekemään itsesi kannalta parempia valintoja ja päätöksiä.

Mindfulness harjoituksissa huomio viedään valittuun kohteeseen ja keskitytään aistimiseen ajattelun sijaan. Aistitaan, kuunnellaan kehoa, havainnoidaan tunteita ja tuntemuksia juuri sellaisina kuin ne ovat. Hyväksyen ja lempeästi kohdaten vaikeatkin tunteet ja tuntemukset. Kokemus voi olla hyvinkin terapeuttinen ilman varsinaista terapointia.

Kun itsemyötätunto harjoitusten avulla lisääntyy, myös empatiakyky vahvistuu ja rohkeus asettaa tarpeellisia rajoja kasvaa. Ahdistus ja stressi vähenee, tilalle tulee väljyyttä ja iloa.

Mindfulness on tutkimusmatka itseesi. Se tuo näkyväksi todelliset tunteesi ja tarpeesi ja auttaa löytämään merkityksellisen suunnan elämälle sekä työn että vapaa-ajan suhteen. Tasapaino ja onnellisuus elämässä lisääntyvät.

 

Mindfulnessin tutkittuja hyötyjä:

 • stressinhallintakykysi paranee
 • keskittymiskykysi paranee
 • opit säätelemään tunnetilojasi
 • palaudut nopeammin kielteisistä tunnetiloista
 • ongelmanratkaisukykysi paranee
 • pystyt paremmin käsittelemään kroonisia kiputiloja
 • työssä jaksaminen helpottuu
 • itsetuntemus ja itsetunto kohentuvat
 • läsnäolotaitojen myötä ihmissuhteesi syvenevät
 • koet enemmän elämäniloa
 • löydät tasapainoa ja rauhaa arjen keskelle

(Tutkimustuloksia koottuna mm. Greeson J.M.: Mindfulness Research update 2008, Complementary Health Practice Preview 2009)

Mindfulness tutkitusti toimii esim. stressiin, masennukseen ja ahdistukseen yhtä hyvin kuin lääkitys tai psykoterapia (Khoyry ym. 2013: Zeissin ym. 2015: Coronardo-Montoya ym. 2016 jne, jne…).

Juliette Galanten katsaus käsitti 136 tutkimusta 29 maasta. Tulos: kun vertailu tehtiin vakiintuneisiin terapiamenetelmiin, eroja ei saatu, mikä tarkoittaa, että mindfulness toimi yhtä hyvin, kuin muutkin yleisesti käytetyt terapiamenetelmät.
(Psykologian emeritus professori Markku Ojanen: Positiivisen psykologian käsikirja)